32 procent minder zeer drukke uren in supermarkten tijdens de Covid-19 pandemie

Eind 2020 heeft het Coronoa Rapid Response Team (CRRT) contact opgenomen met Inspire to Act en samenwerkende partners om de drukke uren in supermarkten tijdens de Covid-19 pandemie te verminderen.

 • Mensen vinden een supermarktbezoek tijdens de pandemie minder prettig dan ervoor
 • De gedragsinterventie IK SHOP IN DALUREN! zorgt ervoor dat het drukker wordt in de daluren en rustiger in de piekuren
 • De gedragsinterventie zorgt voor een afname van 32% van het aantal ‘zeer drukke’ uren

Aanpak

Stap 1: Inventarisatiefase

Het doel van de eerste fase was om effectieve gedragsinterventies te identificeren die bijdragen aan het verspreiden of verminderen van drukte. 

Veranderd winkelgedrag
Uit de literatuurstudie blijkt dat het winkelgedrag is veranderd sinds de uitbraak van Covid-19.

 • Sinds de uitbraak van Covid-19 worden er wereldwijd veiligheidsmaatregelen getroffen in supermarkten. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen voelen mensen zich tijdens de pandemie minder veilig in de supermarkt dan ervoor.
 • Mensen doen tijdens de pandemie op andere tijden boodschappen dan ervoor. Dit komt waarschijnlijk doordat ze flexibeler zijn in de indeling van hun dag.
 • Mensen gaan tijdens de pandemie minder vaak naar de supermarkt dan ervoor en geven meer geld uit per bezoek dan voor de pandemie. Mensen lijken dus meer boodschappen per keer te kopen dan voor de pandemie.
 • Mensen willen tijdens de pandemie graag snel en efficiënt hun boodschappen doen en verblijven minder lang in de supermarkt.

Dalurenaanpak
Uit het deskresearch is gebleken dat dat informatie geven over piek- en daluren effectief is. Als dit gebaseerd is op actuele drukte is dit nog effectiever dan op basis van historische gegevens. We zien dat mensen tijdens de pandemie op andere tijden boodschappen zijn gaan doen. Hieruit hebben we geconcludeerd dat mensen bereid zijn hun (gewoonte)gedrag om op bepaalde tijden boodschappen te halen aan te passen. Dit biedt aanknopingspunten voor een dalurenaanpak.

STAP 2: Ontwikkelfase gedragsinterventie: Ik shop in daluren!

Op basis van de literatuurstudie, deskresearch en brainstormsessie hebben we de gedragsinterventie IK SHOP IN DALUREN! ontwikkeld. 

Dal-en Piekurenschema
Om mensen te informeren over de drukke en rustige tijden in de supermarkt, hebben we een piek- en dalurenschema ontwikkeld. Het dal- en piekurenschema is in verschillende onderdelen van de gedragsinterventie verwerkt: 

 • Informatieflyer die geeft de klant alle informatie over de actie
 • Maaltijdplanner met boodschappenlijst om mensen te stimuleren voor meerdere dagen boodschappen te doen
 • Banner pen als hulpmiddel en herinnering om de maaltijdplanner en boodschappenlijst te kunnen gebruiken
 • Poster in de supermarkt om klanten te informeren en stimuleren hun boodschappen tijdens daluren te doen
 • Dalurenloterij om mensen te verleiden in de daluren boodschappen te doen

Theorie toegepast

SOCIALE NORMEN
De gewenste norm wordt gecreëerd zowel in tekst als beeld: Ik shop in de daluren. Word ook daluurshopper. De ‘blije broccoli’ die het gewenste gedrag laat zien.
 
BELONING EN GAMING-TECHNIEKEN
De kans op een prijs in de dalurenloterij stimuleert klanten om boodschappen in de daluren te doen.
 
PROMPTING
De pen en maaltijdplanner herinneren de klant thuis aan het gewenst gedrag: boodschappen doen tijdens daluren en voor meerdere dagen tegelijk boodschappen halen.
 

STAP 3: Uitvoeringsfase

We hebben een voor- en nameting uit bij zowel de pilot locatie (Meerwijk) als de controle locatie (Velserbroek) uitgevoerd. De interventie was alleen geïmplementeerd op de pilot locatie Vomar.

LOCATIE A: PILOTLOCATIE VOMAR

 • Toepassen gedragsinterventies: Informatieflyer, maaltijdplanner en pen, poster en dalurenloterij

LOCATIE B: CONTROLELOCATIE MEERWIJK

 • Geen interventies

Resultaten

 • De gedragsinterventie zorgt ervoor dat het drukker wordt in de daluren en rustiger in de piekuren.
 • De gedragsinterventie zorgt voor een afname van 32% van het aantal ‘zeer drukke’ uren.

Insight

 

Contact:

 

contact@behaviouralinsights.nl

Tel: 06-23477955

Search