Duurzaam tuinieren stimuleren met geld, werkt dat?

De overheid stelt een subsidie beschikbaar voor mensen die hun tuin ‘ont-tegelen’, een vijver aanleggen of een waterton aanschaffen. Je kunt in sommige gemeentes hiermee 1100 euro belasting besparen, maar de subsidie wordt nauwelijks aangevraagd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vroeg zich af: “Hoe kunnen gemeentes financiële prikkels zo goed mogelijk inzetten?”

  • Gemeenten stimuleren burgers met financiële prikkels, zodat zij hun tuin klimaatbestendig inrichten. De effectiviteit van de prikkels was niet bekend.
  • Met een experiment is onderzocht welke prikkels – zoals geldelijke beloningen of belastingkorting – effect hebben.
  • “Dit was een voorbeeldtraject voor onze gemeente. De data spreekt: nu weten we wat je kunt bereiken met gedragsinzichten. Inwoners zijn wel degelijk geïnteresseerd in klimaatadaptatie!”
    (Nicole)

Meer gebruik duurzame subsidies

Bij zware regenval is het riool in Nederland snel overbelast. Dit komt omdat het water te snel het riool in spoelt. 
Om dit probleem op te lossen, is de inzet van burgers nodig. Tuinen zijn namelijk vaak betegeld en regenwater wordt nauwelijks opgevangen. Bij droogte is dit probleem nog groter, omdat droge grond minder water opneemt.

Daarom stelt de overheid een subsidie beschikbaar voor mensen die hun tuin ‘onttegelen’, een vijver aanleggen of een waterton aanschaffen. Je kunt in sommige gemeentes hiermee 1100 euro belasting besparen, maar de subsidie wordt nauwelijks aangevraagd. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vroeg zich af: “Hoe kunnen gemeentes financiële prikkels zo goed mogelijk inzetten?” 

Aanpak

GEDRAGSANALYSE
Burgers konden een etentje winnen door een vragenlijst in te vullen over wat ze belangrijk of lastig vonden aan wateroverlast, en wat zij er zelf aan wilden doen. Het bleek dat men zeer geïnteresseerd was om iets te doen, maar niet wist wat ze moesten doen, of dat er zelfs subsidies waren.

Gemeente A: 
In één gemeente zijn bij de belastingaangifte extra brieven verstuurd, met daarin duidelijk aangegeven wat je kon doen (gratis advies van een ‘watercoach’ inwinnen), wie dat al had gedaan, en hoeveel korting op de belasting je in totaal kon krijgen (1050 euro). Dat zorgde voor een verdubbeling van het aantal aanvragen. 

Gemeente B:
In een tweede gemeente werden advertenties in de krant, facebookberichten en flyers verspreid waarin korting op een regenton en een gratis tuinplanten werden aangeboden. De flyer waarin het financieel voordeel centraal stond, leidde tot een verzesvoudiging van het aantal aanmeldingen. Het benadrukken van extra gemak door een ‘tegel ophaal service’ had geen extra effect. 

Theorie toegepast

FINANCIËLE PRIKKELS
Financiële prikkels komt neer op mensen geld geven of afpakken. Het is gebaseerd op de wetenschap dat mensen meer geld willen en niet minder. De overheid zet vaak in op financiële prikkels, maar dat is niet genoeg om mensen tot handelen aan te zetten. Om mensen in beweging te krijgen, helpt het om ‘handelingsperspectief’ te bieden en kun je inzetten op self-efficacy en anticipated regret. 

HANDELINGSPERSPECTIEF
Als je wilt dat mensen iets doen, dan helpt het om een concreet stappenplan te schetsen: hoe lang iets duurt, hoeveel moeite het kost en wanneer je het hebt afgerond. Dit heet ‘handelingsperspectief’. Je wilt voorkomen dat mensen denken: “wat moet ik doen?”. Dus vertel je: meet je tuin op, bel dit nummer voor persoonlijk advies en stuur een foto van het resultaat naar dit emailadres. 

SELF-EFFICACY
Hoe sterker mensen ervan overtuigd zijn dat ze iets kunnen, hoe makkelijker ze in actie komen. Dit heet self-efficacy. Je kunt mensen dit gevoel geven door dat wat je van ze vraagt klein te maken. Bijvoorbeeld: vertel dat ze de tegels alleen uit de tuin op hoeven te tillen en dat de gemeente ze dan komt ophalen. Dan hoeven mensen niet uit te zoeken of het wel in de auto past en wanneer ze de tegels kunnen inleveren.

ANTICIPATED REGRET
De enige zijn die geld misloopt – dat wil je niet. Dit heet anticipated regret: het gevoel dat als je nu iets wel of niet doet, je daar in de toekomst spijt krijgt. Dit is een sterke drijfveer en kun je ook toepassen in de manier waarop je over een financiële prikkel communiceert. Je kunt bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel geld iemand laat liggen of benadrukken dat de buren de subsidie ook krijgen. 

Insight

“Gemeenten en overheden bieden veel subsidies aan, maar in het geval van deze duurzaamheidssubsidie bleek dat bijna niemand ervan af wist. Het wordt opgenomen in de belastingaangifte, maar daar zoekt niemand naar deze informatie. Dit geldt voor veel andere subsidies ook. Maar stuur een brief en mensen maken ineens veel meer gebruik van de subsidie. Natuurlijk, weten is nog geen doen; maar niet weten is sowieso niet doen.”

– Eva van den Broek, oprichter Behavioural Insights

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Partner: Inspire to Act
Periode: 2019-2020
Doorlooptijd: 10 maanden

 

Contact:

 

contact@behaviouralinsights.nl

Tel: 06-23477955

Search