Taalachterstand kinderen inhalen door digitaal bemoedigen en belonen ouders

Kinderen van 2 tot 5 jaar die thuis weinig aan taal worden blootgesteld, hebben een taalachterstand. Deze achterstand kunnen zij later bijna niet inhalen. Een app met verhalende filmpjes voor kinderen en een training voor ouders, kan dit opvangen.

  • Kinderen van laaggeletterde ouders kennen gemiddeld één-derde minder woorden dan andere kinderen. Dit komt onder andere doordat deze ouders niet aan hun kinderen durven voor te lezen.
  • Een app met kinderfilmpjes kan dit verschil kleiner maken. Met reminders en beloningen worden ouders gestimuleerd om gebruik te blijven maken van de app.

Gemotiveerd blijven

De ouders die zich voor app en bijbehorende cursus aanmeldden, waren enthousiast. Maar na 3 weken gebruikten zij de app niet meer. VINCI, de maker van de app, vroeg aan Behavoural Insights: hoe zorgen we dat ouders gemotiveerd blijven? 
 
Stap 1: app verbeteren 
Eerst werd de app meer gebruiksvriendelijk gemaakt. Ouders konden een verhaal bijvoorbeeld niet op pauze zetten. Dat is in de praktijk erg onhandig. Met een paar kleine aanpassingen werd de app aan de behoeften van de doelgroep aangepast.
 
Stap 2: gedragswetenschap digitaliseren 
Daarna ontwierp Behavioural Insights gedragsinterventies in digitale vorm. Bijvoorbeeld:
  • Directe beloningen in de vorm van digitale stickers
  • Persoonlijke reminders op een relevant tijdstip via Whatsapp
Het doel was om de motivatie van ouders vast te houden, zodat zij de filmpjes voor hun kinderen zouden blijven aanzetten.
 
Stap 3: training aanpassen
Ten slotte werd de training voor ouders aangepast. Samen met een trainer schreven de ouders een gedetailleerd plan:
  • Hoeveel boeken wil ik lezen?
  • Wanneer ga ik deze boeken lezen?
  • Waar ga ik deze boeken lezen?
  • Wat doe ik als er iets tussenkomt?
Om ouders te helpen zich aan het plan te houden, ontvingen ze de persoonlijke reminders. Hielden ze zich aan het plan? Dan kregen ze direct een digitale sticker. 

Theorie toegepast

Directe feedback
Dit is een principe uit gamification. Mensen willen graag weten dat ze beter zijn dan ze waren. Door directe feedback te geven, weten de ouders meteen dat ze het goed doen. Ze ontvangen alleen positieve feedback. Positieve feedback geeft een boost en stimuleert je om meer te doen. Daarnaast kun je laten zien wat de volgende stap is, bijvoorbeeld: het volgende boekje of niveau.
 
Tijdsoriëntatie
Als mensen ergens een tekort aan hebben – zoals tijd of geld – zijn zij meer op het hier en nu gefocust. Dit heet ‘tijdsoriëntatie’. Bij een tijdsoriëntatie op het hier en nu, zijn oplossingen die iets doen op het moment zelf belangrijk. Daarom worden er reminders gestuurd vlak voor het moment waarop een ouder had gepland de app aan te zetten. 
 
Implementatie-intentie
Als mensen zelf doelen stellen en vooraf bedenken hoe ze dit gaan doen én wat ertussen kan komen, is de kans groter dat mensen hun doelen halen. Dit heet ‘implementatie-intentie’. Bijvoorbeeld: ik zet elke dag een boekje aan, zodra ik aan de afwas begin. Als er iemand belt, bel ik straks terug. En als we niet thuis eten, doe ik de tablet in mijn tas.
 

Insight

“Is het belangrijk dat de ouders erbij blijven zitten en met het kind praten of niet? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit inderdaad belangrijk is. Maar we ontdekten dat deze verwachting voor deze doelgroep niet realistisch was. Tja, in theorie kan dat dan beter zijn. Maar als het in de praktijk niet lukt, is de interventie dan zinloos? Nee, want we zijn nog steeds blij als ouders hun kind achter een filmpje zetten, ook als ze dan zelf de afwas gaan doen.” 
 
– Eva van den Broek, oprichter Behavioural Insights
 
Opdrachtgever: VINCI
Partner: Bereslim
Periode: 2019-2020
Doorlooptijd: 1 jaar 

Contact:

 

contact@behaviouralinsights.nl

Tel: 06-23477955

Search